Company Name and page strapline

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

 • MERSİS NO : 180003827000010

 • TİCARET ÜNVANI : VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

 • ADRESİ : BÜYÜKDERE CADDESİ NO:251 MASLAK, ŞİŞLİ/İSTANBUL

 • SERMAYE : 87.748.501,66-TL.

 • ÖDENEN SERMAYE : 87.748.501,66-TL.

 • YÖNETİM KURULU : Yönetim Kurulu Başkanı : Serpil Timuray
  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Selçuk Karaçay

  MERSİS NO : 925035684600019

  ADRESİ : BÜYÜKDERE CADDESİ NO:251 MASLAK, ŞİŞLİ/İSTANBUL

  Yönetim Kurulu Üyesi: Carmen Maria Velthuis, Colman Martin Deegan, Elisabetta Caldera

 • DENETÇİ BİLGİLERİ : PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
  ADRES: Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No: 48 B Blok K.9 34357 Beşiktaş / İstanbul