Company Name and page strapline

Bu doküman, Vodafone Net altyapısı üzerinden telefon hizmeti alan operatör ve müşterilerin kullandıkları H323 sinyalleşmesi standartlarının belirtilmesi amacıyla hazırlanmıştır. H323 Vodafone Net telefon şebekesi arayüzlerinden birisidir.

1- Kapsam
Omurga üzerinde yapılan servis kalitesi (QoS) tanımları sayesinde çalışan uygulamalar sınıflandırılıp, önceliklendirilerek sabit bant genişliği atanmaktadır. Örneğin gerçek zamanlı Bu doküman, Telekomünikasyon Ağı için sözkonusu arayüzün tanımı için gerekli olabilen özel karakteristikleri listeler, fakat arayüz yayınlarının sunum stili üzerinde rehber ilkeleri vermez. Bu doküman, aynı zamanda, diğer teknolojilerin kullanımlarının sunulduğu ağ arayüzleri ile ilgili olan ETSI ve RFC çıktılarına referansta bulunur.

2- Referanslar


3- Kısaltmalar
CPE Müşteri Cihazları
ETSI Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Komitesi
IP İnternet Protokolü
PHY Fiziksel
NTP Ağ Uçbirim Noktası
NO Ağ Operatörleri
SBC Oturum Sınır Kontrol Cihazı
H323 Oturum Başlatma Protokolü
UDP Kullanıcı Veribloğu İletişim Kuralları
TCP Aktarım Kontrol Protokolü
VoIP Telefon Üzerinden İnternet Protokolü

4- Arayüz Konumu

Diğer operatörler Vodafone Net omurgasına erişim için arayüzümüzde bulunan ve hem iç ağımızla hemde internet ile iletişimi olan SBC adı verilen cihazlar aracılığı ile erişirler. Bu cihazlar internet’ten H.323 aramaların güvenli ve kontrollü bir şekilde Vodafone Net telefon omurgasına iletilmesini sağlar. Kurumsal müşterilerimizin Vodafone Net omurgasına erişim için bir hat tesis edilir ve bu hat üzerinden telefon altyapısına H.323 protokol ile erişim sağlanır.


5- Belirtilecek Parametreler

Bu bölüm Vodafone Net H.323 arayüzünden müşterilerimizin erişimi için belirtilen Vodafone Net standartlarını ve Vodafone Net'in yapabilirliklerini belirtir.

5-1 H.323 Omurgası Telefon İletişimi Karakteristikleri
Vodafone Net telefon omurgası H.323 protokolü ile müşterilerine merkezi bir softswitch adı verilen cihazlar bütünüyle hizmet sunar. Bu cihazlar aşağıdaki standartlar ile uyumlu bir şekilde çalışmayı hedefler.

5-1-1 Fiziksel Karakteristikler
Vodafone Net telefon hizmetlerinden H.323 protokolü bazlı hizmet alımı için diğer operatörlerin fiziksel olarak Vodafone Net ile bir bağlantı yapması gerekliliği yoktur. Bu hizmeti Vodafone Net internet üzerinden sunmaktadır. Bu bağlamda operatörün kendi sağlayacağı bir internet erişiminin olması gerekmektedir.
Kurumsal abonelerimize erişim için ise Vodafone Net fiziksel bir bağlantı arabirimi oluşturur.

5-1-2 Erişim Protokolleri
Müşteriler Vodafone Net arayüzlerine belirlenen fiziksel altyapılar üzerinden Internet protokolü (IP) ile bağlanırlar.

5-1-3 H323 Protokolü Özellikleri
H.323, bir bilgisayar ağı üzerinden sesli ve görüntülü iletişim sağlayan bir dizi protokolü tanımlayan, ITU-T (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) tarafından belirlenen bir dizi standarttır. H.323 çeşitli ITU-T ve IETF protokollerinin kullanımını belirten bir protokoldür. H.323’ü meydana getiren protokoller aşağıdaki gibidir; H.225[3] : İki H.323 cihazının birbiriyle sinyalleşmesini sağlayan protokoldür. Vodafone Net telefon altyapısı H.323 protokolünde H.225 standartlarına uygun çalışacak şekilde yapılandırılmıştır. H.225 sinyalleşmesi ITU-T Recommendation Q.931 dokümanında standartlaştırılmıştır.

H.245[2]: Bu protokol karşılıklı haberleşen cihazların birbirlerinin telefon ve multimedya yeteneklerini öğrenmeleri amacıyla H.323 sinyalleşmelerinde kulanılır.H.245 sinyalleşmesi ITU-T H.245 Recommendation dokümanında standartlaştırılmıştır.

Vodafone Net H.323 sinyalleşmesini transport katmanında TCP kullanarak taşır. Vodafone Net altyapısından bu protokol ile yararlanan kurumsal müşteriler ve hizmet alan diğer operatörler IP seviyesinde sağlanan güvenlik önlemleri ile telefon hizmeti alırlar. Vodafone Net altyapısının müşterilerine bakan tüm arayüzleri ITU-T Recommendation Q.931 dökümanlarına uyumlu olarak çalışacak şekilde yapılandırılmıştır.

DTMF tuşlamaları H.323 üzerinde çeşitli methodlarla yapılmaktadır. Vodafone Net altyapısı RFC 2833[4] standartlarında belirtilen DTMF yöntemlerini kabul eder. Bunun yanında H.245[2] sinyalleşmesi üzerinden Out-of-band olarak da DTMF sinyalleşmesi kabul edilmektedir.